مدیران عصر ظهور

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر سید مهدی الوانی» ثبت شده است

شاید یکی از دلایلی که شناخت ما را از سازمانها دچار کاستی و نقص ساخته و اقدامات و فعالیتهایمان را در سازمانها به‌ ورطهء شکست کشانیده است ساده‌انگاری و جزءنگری ما نسبت به‌ پدیده پیچیده سازمان و روابط درونی آنست.مدلسازی راهی سهل‌ برای تصمیم‌گیری و تحلیلهای سازمانی بوده و ما با اتکاء به آن، آنچه را که پیچیده و بغرنج بوده است از نظر دور داشته و آنرا نادیده‌ گرفته‌ایم و از اینرو تئوریهای ما فاقد جنبه‌های اساسی و پیچیده‌ سازمان شده‌اند.به راههای سهل الوصول دلخوش داشته‌ایم و درباره‌ تئوریهای واقعی‌تر که مآلا پیچیده‌ترند کم‌تر اندیشیده‌ایم و حال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که باید به سترون بودن الگوها و نظریه‌هائی‌ که به اندازه سادگی‌شان غیرواقعی‌اند معترف باشیم.بن‌بست‌ نظریه‌های ساده‌اندیشانه مدیریت و سازمان نظریه پردازان هشیار را بخود آورده و به چاره‌اندیشی واداشته است.یکی از این بزرگان‌ مورگان نامی است که در کتابی تحت عنوان سیماهای سازمان به‌ کمک استعاره های مختلف جنبه‌های متفاوت و مختلفی از سازمان‌ را ارائه نموده است.او از استعاره یاری جسته است زیرا به زعم او به‌ کمک استعاره‌هاست که ما سازمان و دنیای اطرافمان را درک‌ می‌کنیم.در این مقاله استعاره‌های مختلف در سازمان که طریقی‌ بدیع در شناخت سازمان است مطرح شده و این برخورد جدید به‌ اهل نظر ارائه گردیده است.


دریافت (دانلود) متن کامل مقاله۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۳ ، ۰۰:۱۸
مهدی عبدالحمید

یکی از موضوعاتی که برای فهم عمیق نظریات مدیریت، باید در خصوص آن اندیشید، عقلانیت است. در مقاله پیش رو به قلم استاد گرانقدر دکتر سید مهدی الوانی به بررسی دو نوع منطق و عقل ابزاری و جوهری(ارزشی) پرداخته و تاثیر آن بر نظریه های سازمانی تبیین کرده اند.


دریافت (دانلود): نقدی بر منطق عقلی جدید و آثار آن بر نظریه های سازمانی۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۳ ، ۰۷:۲۵
مهدی عبدالحمید

یکی از انتقادات عمدهء نظام‌های مردم سالار،عدم مشارکت مؤثر عامه مردم‌ در خط مشی‌گذاری عمومی و سلطهء متخصصان و کارشناسان در این زمینه‌ می‌باشد.در این نظام‌ها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل،هزینه بر بودن،عدم اطمینان و تأخیر و کندی،مشارکت مردم کنار گذاشته شده و در تصمیم‌گیری‌های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می‌شود.برای رفع این‌ نقیصه و مشارکت عامه مردم در خط مشی‌گذاری عمومی مدلی ارایه گردیده‌ است که در آن دو شاخص مشارکت وجود دارد:یکی هدف و منظور از مشارکت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم.با استفاده از این مدل، تصمیم‌گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی‌ها و راه‌کارهای مشارکت مردمی در خط مشی‌گذاری عمومی را به گونه‌ای طراحی کنند که هم در آگاه ساختن مردم‌ مؤثر باشد و هم کیفیت خط مشی‌گذاری اتخاذ شده را بهبود بخشد.


دریافت (دانلود): راه‌کارهای مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۳ ، ۰۷:۰۶
مهدی عبدالحمید